Workshop i Vejle

Haderslev stift og Folkekirke & Religionsmøde inviterte til seminar med prester, diakoner og ansatte i kommunen. Tema var dialogarbeidet som inspirasjon for lokal samhandling og utvikling.
Imam Khaled Edwan og sokneprest Niels Hviid fra Gellerup, Århus. Stadsarkitekt Niels Høybjerg i bakgrunnen via link.

Bakgrunn

Hvert halvannet år inviteres det til dialogkonferanser for mennesker i de nordiske folkekirkene som er involvert i religionsdialog. Under disse konferansene har jeg i mange år møtt kollegene fra Sverige, Finland og Danmark. I november 2021 møttes vi i Helsinki. Der var også Niels Hviid og Michael Marcussen. Vi snakket om våre respektive arbeidsoppgaver. I vår kom en henvendelse fra Michael som planla et seminar for Haderslev stift (bispedømme) på Jylland og ba meg komme for å bidra.

Opplegg

Seminaret handlet om lokal religionsdialog og deltakerne kom fra de sju prostiene i Haderslev stift. Dels ansatte i kirken og dels medlemmer i de internasjonale utvalg som bistår de ansatte. I tillegg var ansatte fra kommunen både fra sosial- og integrasjonsarbeid med. Innledere var Ivar Flaten fra Drammen, Norge, som fortalte om erfaringene sine med ulike dialog- og kulturprosjekter.

Khaled Edwan, Nils Hvid og Niels Højbjerg fra Århus fortalte om arbeidet med dialogprosjektet Fredens hus i Gellerup. 

Deltakerne drøftet innspillene i grupper og meldte temaer tilbake til innlederne som så kommenterte og reflekterte over disse.

Sted

Seminaret fant sted i Løget kirke- og menighetssenter i Vejle torsdag 6. oktober 2022.

 

Lydklipp fra innlegg og samtaler

Ivar Flatens foredrag med følgende kommentarer ble gitt på engelsk av hensyn til deltakere med dansk som andrespråk. Dette foredraget publiseres senere annet sted på dette nettstedet. Lydklippene nedenfor er samlet og publisert i podkasten Ypsilonsamtaler. Lenke til episoden ser du nedenfor.

Samtale med initiativtaker Michael Marcussen, sogneprest og internasjonal prest i Kolding. Han forteller om sitt arbeid som prest for en internasjonal menighet og med religionsdialog.  Samtalen fant sted på Kolding bibliotek dagen etter seminaret.

Tidligere stadsdirektør i Århus, Niels Højbjerg forteller om de store spenningene mellom Århus kommune og befolkningen i bydelen Gellerup. Konflikten hadde utspring i det politiske vedtaket om å rive store deler av boligmassen for å unngå «ghetto-tilstander» og at politikerne løp fra sitt vedtak om tomt til moske. Et svært dialog- og muslimkritisk TV-program gjorde ikke situasjonen bedre.

Sokneprest Niels Hviid og imam Khaled Edwan i Gellerup forteller om hvordan om arbeidet i prosjektet  Fredens hus i Gellerup bygger på en lang tradisjon av samarbeid og tillit. Men befolkningen ble utrolig skuffet over kommunen som både trakk tilbake avtale om moskebygg OG ville rive ned over halvparten av boligene. Tilliten mellom moske og kirke forble uskadet.

Niels Højbjerg forteller om hvor håpløs konflikten med befolkningen i Gellerup var og hvordan en arbeidet seg fram til en måte som kunne skape nytt grunnlag for å snakke sammen. Et maktfritt, religiøst språk, beskriver han det som.

Ivar Flaten stiller spørsmål om hva som egentlig ligger i begrepet religiøst språk. Er det et allment, «menneskerettighetsspråk» (ref Faruk Terzic) eller snakker vi om et teologisk språk. Højbjerg svarer med å beskrive det de forsøkte å bruke et allment, eksistensielt språk – et religiøst språk i «myk» forstandj

Niels Hviid fortsetter samtalen om det religiøse språket. Det er interessant at religiøst språk blir forbundet med dialog og fred. Ofte er oppfatningen at det er helt omvendt.

Seminardeltakerne jobbet i grupper og formulerte spørsmål til innlederne. I dette klippet svarer sokneprest Niels Hviid i Gellerup et svar på hvilken legitimitet han oppfatter dialogarbeidet i kirken har.

Seminardeltakerne jobbet i grupper og formulerte spørsmål til innlederne. I dette klippet kommenterer imam Khalid Edwan på spørsmål om legitimiteten dialogarbeidet har i moskeen.

Khaled og Niels, imam og prest, snakker «fra det kærlige sted» når de vil at den andre skal finne den rette og sanne tro..

Vielser, begravelser og gudstjenester. I familier med tilhørighet til ulike trostradisjoner settes vi på prøve. Hvordan kan vi være gjester i hverandres hus? Hvor sterkt reguleres vi av de etablerte ritualene i nye utfordringer? Niels og Khaled reflekterer.

Generalsekretær Ane Kirstine Brandt i Folkekirke og Religionsmøde er medarrangør til seminaret og oppsummerer her noe av det hun har hørt og sett i løpet av dagen i Løget menighetssenter i Vejle.

Imam Khaled Edwan fra Fredens moske og sokneprest Niels Hviid fra Gellerup kirke presenterte sitt samarbeid med Fredens hus. Niels Høybjerg var med på videolink og skimtes i bakgrunnen

Michael Marcussen var en av initiativtakerne til seminaret. Her med sokneprest Bente Rosenkrants i Løget kirke (i midten) og Maria, en annen medarbeider.

Den lokale moskeen ligger like ved Løget kirke.

Løget kirke og menighetssenter i Vejle.

Dagen etter seminaret fikk vi se Koldinghus festning i Kolding. Her fra borggården.

Interiør fra Koldinghus festning.

Mer lesestoff