Møte med biskopene i Århus

Ane Kirstine Brandt i Folkekirke og religionsmøde inviterte meg til å holde foredrag for biskopene i Folkekirken i Århus.

Som et resultat av seminaret i Vejle 6. oktober, ønsket bispemøtet i Danmark å høre om erfaringene med religionsdialog i Norge – og Drammen. 

Møtet fant sted i Århus, nærmere bestemt i Gellerup kirke. Niels Hviid er sokneprest der og delte også sine erfaringer for biskopene.

Vi var sammen på semianaret i Vejle og hans presentasjon kan du finne deler av i nyhetssaken fra Vejle.

Mer lesestoff