Under STLs årskonferanse hvert andre år deles deres dialogpris ut. I 2022 er det Ivar Flaten som får utmerkelsen.