Konflikt og dialog

Den 6. oktober deltok jeg som innleder i et seminar for ansatte og frivillige i Den danske folkekirke sammen med representanter for kommunale tjenester. Jeg fortalte om våre erfaringer fra Norge.
Ivar Flaten igang med foredraget på Løget menighetssenter i Vejle.

Bakgrunn

Hvert halvannet år inviteres det til dialogkonferanser for mennesker i de nordiske folkekirkene som er involvert i religionsdialog. Under disse konferansene har jeg i mange år møtt kollegene fra Sverige, Finland og Danmark. I november 2021 møttes vi i Helsinki. Der var også Niels Hviid og Michael Marcussen. Vi snakket om våre respektive arbeidsoppgaver. I vår kom en henvendelse fra Michael som planla et seminar for Haderslev stift (bispedømme) på Jylland og ba meg komme for å bidra.

Opplegg

Seminaret handlet om lokal religionsdialog og deltakerne kom fra de sju prostiene i Haderslev stift. Dels ansatte i kirken og dels medlemmer i de internasjonale utvalg som bistår de ansatte. I tillegg var ansatte fra kommunen både fra sosial- og integrasjonsarbeid med. Innledere var Ivar Flaten fra Drammen, Norge, som fortalte om erfaringene sine med ulike dialog- og kulturprosjekter. Opptak av foredraget finner du nedenfor sammen med presentasjonen.

 Khaled Edwan, Nils Hvid og Niels Højbjerg fra Århus fortalte om arbeidet med dialogprosjektet Fredens hus i Gellerup. Du finner opptak av disse i en egen sak.

Deltakerne drøftet innspillene i grupper og meldte temaer tilbake til innlederne som så kommenterte og reflekterte over disse. Mine svar og kommentarer finner du også nedenfor

Sted

Seminaret fant sted i Løget kirke- og menighetssenter i Vejle torsdag 6. oktober 2022.

The Local Dialogue - Lessons Learned

Ivar Flatens foredrag med følgende kommentarer ble gitt på engelsk av hensyn til deltakere med dansk som andrespråk. 

Presentasjonen ses best på en større skjerm, men kan også fint brukes på Pad og telefon. Legg merke til at bildet kan ekspanderes. Dermed skulle det være mulig å se bildene mens du lytter til opptaket. Lykke til!

Kommentarer

Etter foredraget satt deltakerne i grupper og formulerte spørsmål og kommentarer til foredraget. Disse ble tematisert og samlet opp til en ny sesjon der jeg forsøkte å besvare spørmålene og reflektere rundt kommentarene. Kommentarene handler om mandat, representasjon og hvorfor dialogen er interessant. Dialog mellom mennesker som ser ulikt på saker. Hvorfor skulle vi drive dialog om vi var enige om alt. Dialogen er mest nødvendig når vi er uenige!

Arrangørene innleder for seminardeltakerne.

Seminardeltakerne samlet i kirkerommet.

Løget kirke er et lys og vakkert rom hvor vi startet og avsluttet seminaret.

Mer lesestoff