Julehilsen 2022

Presenningsikon av Mats Hermansson i Fjell kirke. Foto: Arzanne De Vitre
Jeg ønsker alle venner og bekjente en velsignet julefest og et godt og fredfullt nytt år.

Julehilsen 2022

Jeg ønsker alle venner og bekjente en velsignet julefest og et godt og fredfullt nytt år.
Trond Enger, styreleder i STL overrekker prisen.

STLs dialogpris 2022

Under Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) sin årskonferanse mandag 5. desember, ble dialogprisen for 2022 tildelt Ivar Flaten. Prisen gis ut hvert andre år til en organisasjon eller person «som over tid har utmerket seg ved å arbeide for økt forståelse og respekt mellom ulike tro- og livssynssamfunn i Norge og som gjennom dette arbeid har bidratt til å nedbryte fordommer og øke dialog, kontakt og samhandling mellom disse».. 

Begrunnelse

SSTLs råd – STLs medlemmer- nominerer kandidater og STLs styre beslutter hvem prisen skal tildeles. De skriver i sin begrunnelse: 

Ivar Flaten er en av nestorene i norsk tros- og livssynsdialog. Han har satt dype spor gjennom sitt arbeidsliv, og som nylig pensjonist videreføres arbeidet av hans selv, dog i mindre skala, og andre.

Som del av sitt arbeid som prest i Den norske kirke var Flaten tidlig opptatt av tros- og livssynsdialog med «naboer» i Drammen og bydelen Fjell. Han bygget personlige relasjoner så vel som gode forhold mellom ulike organisasjoner og trossamfunn, og var primus motor i å få etablert både DOTL (Drammen og omegn tros- og livssynssamfunn) i 2008, og Kirkelig dialogsenter Drammen i 2018.

Med sin virksomhet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt har Flaten løftet bevisstheten om tros- og livssynsmangfold og om dialog. I sitt internasjonalt nettverk har Flaten promotert og undervist om «STL-modellen»/den norske modellen og våre erfaringer, på godt og vondt, for dialogarbeidere i Norden og England.

Ivar Flaten har styrket tros- og livssynsfeltet betraktelig og bidratt til å skape det livssynsåpne samfunnet. Han tør å holde dialogen frem som et viktig og riktig verktøy, også når det stormer i media. Det har kostet, både i form av krefter og kritikk. Flaten har lykkes med sine ideer og pågangsmot, og hans evne til både å sette ideene ut i livet og få oppmerksomhet om dialogarbeidet har gitt gode resultater.

Sted

Tildelingen fant sted på Litteraturhuset i Oslo mandag 5. desember.

Andre priser

Mer lesestoff

{gspeech}

Kjære alle venner og kjente!

Det er snart jul og så skal vi gå inn i et nytt år. 2022 har vært et spesielt år for meg, for familien og for oss alle. Vi står vel alle oss selv nærmest. Helsa setter grenser for hva vi kan og ikke kan gjøre. I april under besøk hos bror Håkon i Torrevieja fikk jeg merke rådsnarhet og kvalitet i det spanske helsevesenet. Da jeg ble syk på en fjelltur, kom et helikopter med førstehjelpsfolk og hentet meg til sykehuset der jeg fikk god behandling. Det samme gjelder vårt eget helsevesen her i landet. Stor trygghet å vite – og erfare at de er der nå vi trenger dem. De siste prøvene fra sykehuset er veldig gode og jeg er glad for å være i bra form og ved godt mot. I april ble familiens mater familias Åse Flaten akutt syk og døde, 92 år gammel. Begravelsen fra Oppdal kirke ble en god avskjed der mange fra familien, vennene og bygda var med på å minnes hennes liv. Så har vi hatt tre bryllup før vi opplevde et nytt dødsfall i nær familie. Vi vet alle at døden er en del av livet, men det er stor forskjell på 92 og 62 års livsløp. Dette året har jeg avsluttet den lengste og beste delen (så langt) av arbeidslivet. Fra 1. juli ble jeg alderspensjonist og sluttet som dialogprest og daglig leder av Kirkelig Dialogsenter Drammen. Det har vært gode og spennende år fra starten i januar 2006 da jeg begynte som vikarprest. St. Hans 2007 ble jeg innsatt som sokneprest i Fjell menighet og fra januar 2008 som daglig leder for det nystartede Kirkelig Dialogsenter Drammen og dialogprest for Tunsberg bispedømme. I løpet av høsten har jeg laget disse nettsidene du er inne på som beskriver mye av det jeg har arbeidet med gjennom de 15-16 siste årene. Selv om jeg har sluttet i aktivt fulltidsarbeid, har jeg fortsatt lyst og behov for å bidra videre til dialogarbeid og brobygging mellom mennesker. Derfor er jeg glad for å kunne fortsette arbeidet med Ypsilonsamtaler, podkasten som nå har passert 130 episoder. Det er også spennende å få formidle erfaringer og inspirere til dialog i ulike sammenhenger. Jeg ser med forventning fram til 2023 og hva det nye året kan bringe. Vi lever nå i en nokså mørk tid der krig, øket polarisering og nød preger livet mange steder. Men jeg er overbevist om at vår beskjedne innsats som enkeltmennesker og lokale fellesskap betyr mye. Derfor ønsket jeg også å minne oss som går i Fjell kirke om at vi ikke skal være redde. Englenes «Frykt ikke!» julenatt og Jesu ord til disiplene og oss alle oppfordrer og minner om at vi ikke skal være redde og miste motet. Prestekollega og kunstner Mads Hermansson lager sine kraftfulle og vakre presenningsikoner med bilder og symboler som hjelper oss til å huske dette. Et av hans verker henger nå i Fjell kirke, slik de henger i en lang rekke kirker i Sverige og andre steder rundt i verden. Dette er også min julehilsen til deg som nå leser disse linjene. Vær ikke redd! Husk at du er omsluttet av en stor kjærlighet som bærer gjennom livets mange utfordringer. God julefest og et velsignet nytt år ønsker jeg deg og dine! Hilsen Ivar{/gspeech}

Mer lesestoff