Ypsilonrådet etablert

Ypsilonrådet er det nye mangfoldspanelet som er etablert av Kirkelig Dialogsenter Drammen. Medlemmene er hentet fra den store gruppen samtalepartnere som har vært med i podkasten Ypsilonsamtaler
Ypsilonrådets medlemmer ved starten, februar 2022

Gjennom en ganske lang periode har dette tiltaket vært under planlegging. Kirkelig Dialogsenter Drammen ønsker å bidra til en større samtale om kulturmøtene som skjer på så utrolig mange måter i mangfoldsamfunnet. Vi tror at større åpenhet og mer nysgjerrighet er av det gode. Vi ønsker at alle slags spørsmål skal kunne stilles om det aller meste. Ting vi lurer på og synes er rare eller interessante. 

Deltakerne i Ypsilonrådet er kloke mennesker som har erfart og lært mye gjennom livet. De er i ulik alder og med nokså forskjellig bakgrunn. Alle har sagt seg villig til å delta for å dele erfaring, reflektere over problemstillinger og bidra til å besvare spørsmål. Ingen er representanter for andre enn seg selv. Det er lagt ut noen nettsider er to-tre temaer er introdusert. Alle er invitert til å kommentere og stille spørsmål.

Ivar Flaten Dialog er engasjert til å bidra med oppstart sammen med daglig leder i Kirkelig Dialogsenter Drammen, Karoline Faber. Mer informasjon på www.ypsilonradet.no eller www.mangfoldspanelet.no 

Mer lesestoff