Nordisk dialogkonferanse i Trondheim

Seksti dialogkolleger fra Danmark, Finland, Sverige og Norge møttes til konferanse i Trondheim 14. - 16. mars. Det ble en stor suksess.
Lydopptak og bilder fra konferansen tilgjengelig. Svært interessante foredrag og samtaler!

I dagene 14.-16. mars var 60 dialoginteresserte mennesker fra hele Norden samlet til konferanse i Trondheim. Konferansens tema var Det livssynsåpne samfunn. Dialog og polarisering. Et knippe av Norges mest fremtredende aktører i arbeidet med lovgivning og samtale rundt tro- og livssynssamfunn holdt foredrag og deltakerne fikk anledning til å være med i workshops, samtaler og nettverksbygging. 

Dette var den siste av en lang rekke konferanser som har samlet kolleger fra de nordiske folkekirkene til arbeid med dialogspørsmål. Om lag hvert halvannet år har vi vært sammen siden 2005. Våren 2020 (rett før utbruddet av koronapandemien) var vi i Malmø, i november 2021 i Helsinki og altså denne gangen i Trondheim. Kirkelig Dialogsenter Trondheim var vertskap ved daglig leder Dag Aakre og medarbeider Kerim Kara sammen med daglig leder Tonje Kristoffersen og medarbeider Marit Fiske Fjalestad ved senteret i Oslo. Steinar Ims fra Mellomkirkelig råd var også denne gangen en aktiv medvirker til konferansen.

Ivar Flaten, tidligere leder for Kirkelig Dialogsenter Drammen gjorde opptak av alle hovedforedrag som som nå er publisert på nettsiden til Kirkelig Dialogsenter Drammen. Sammen med lydopptak finner du også bildene fra presentasjonene og noen videoklipp. Klikk her for å gå til foredragene..

Torsdag morgen 30. mars publiserer podkasten Ypsilonsamtaler en reportasje med klipp fra foredrag og respons fra deltakere. Klikk her for å gå til podkastepisoden.

Den neste nordiske dialogkonferansen blir lagt til Danmark i dagene 24.-26. september 2024 og planlegges av Ane Kirstine Brandt og Sigrid la Cour Sonne i Folkekirke & Religionsmøde

Mer lesestoff