Samtaler på Fornebu og i Lier

To fine møter de siste dagene. Først et spennende møte på Fornebupiloten om det livssynsåpne samfunn. I dag møte med Filosofisk kafe i Lier.
Fra venstre Ivar Flaten , Bente Sandvig, Atta Muhammed og Tor Arne Vaaland. (Foto: Alasdair McLellan STL)

Livssynsåpent samfunn på Fornebu

Bærum tros- og livssynsforum inviterte til et møte om det livssynsåpne samfunn i Fornebupilotens lokaler på Fornebu. En hel by vokser opp med ca 40.000 innbyggere og mange bærer på et ønske om å skape gode møteplasser. Fornebupiloten er en slik møteplass. Arne Falck er en ildsjel som har engasjert seg mye i dette arbeidet. 

Ivar Flaten var invitert til å lede samtalen med Bente Sandvig (rådgiver i Human-Etisk Forbund, Atta Muhammed (Stiftelsen 10. august og Al-Noor moskeen) og Tor Arne Vaaland (kirkefagsjef og styreleder i Oslo STL). Møtet var godt besøkt og tilbakemeldingene var gode både med hensyn til faglig innhold og samtaleformatet. 

Bærum tros- og livssynsforum (BTL) er den lokale dialogarenaen i kommunen. Daglig leder er Anja Tandberg og styreleder er sokneprest Stein Bjarne Westnes. Du finner flere opplysninger om BTL på deres nettsted..

Interessert forsamling hos Fornebupiloten 23. mars 2023 (Foto: Ivar Flaten)

Filosofisk kafe i Lier

Filosofisk kafe er en av aktivitetene under Lier frivillighetsentral. Det er et forum der deltakerne snakker om store og små problemstillinger med en åpen, filosofisk tilnærming. Jeg møtte en interessert gjeng som ville høre om dialogerfaringer og tenkningen bak. Det ble et par fine timer.

Mer lesestoff

1000 Abrahamic Circles

Dr Djalal besøkte STL i Oslo og presenterte sin visjon om å bygge vennskap mellom religiøse ledere. Møtet fant sted i ICC-moskeen tirsdag 4. april.

Les videre »

Ypsilonrådet etablert

Ypsilonrådet er det nye mangfoldspanelet som er etablert av Kirkelig Dialogsenter Drammen. Medlemmene er hentet fra den store gruppen samtalepartnere som har vært med i podkasten Ypsilonsamtaler

Les videre »