1000 Abrahamic Circles

Dr Djalal besøkte STL i Oslo og presenterte sin visjon om å bygge vennskap mellom religiøse ledere. Møtet fant sted i ICC-moskeen tirsdag 4. april.
Presentasjonen ble gjort under besøk hos ICC-moskeen på Grønland i Oslo

Dr. Dino Patti Djalal besøkte Norge for å presentere sitt prosjekt 1000 Abrahamic Circles. Ideen er å bidra til å etablere vennskap og samarbeid mellom religiøse ledere fra jødedom, kristendom og islam. Utgangspunktet for hans engasjement er egen oppvekst og opplæring fra Indonesia. Jeg lærte at jøder og kristne var dårlige mennesker og til og med lærte å hate dem. Dette endret seg da han kom til USA og bodde i et jødisk nabolag, gikk på skole med jødiske barn og forsto at de var like gode mennesker som alle andre.

Nå har han i mange år gjort tjeneste i sitt lands utenrikstjeneste og er også en velkjent person i media i Indonesia. Han har blant annet etablert organisasjonen Foreign Policy Community of Indonesia og altså prosjektet 1000 Abrahamic Circles. Prosjektet går ut på at tre sentrale religiøse ledere, prest, imam og rabbi fra tre ulike land er sammen i en måned. De reiser og besøker hverandres hjem og arbeidssted i en uke på hvert sted. De reiser sammen, bor sammen og deltar i hverandres daglige arbeid på hjemstedene. På denne måten blir de naturligvis svært godt kjent med hverandre og kommer hverandre nærmere både personlig og faglig – og får mulighet til å bli kjent med de respektive religiøse sammenhengene. Når de så er tilbake i vanlig arbeid, vil de bidra til å skape en annen og åpnere holdning til mennesker av annen tro og tradisjon. 

Arbeidet dokumenteres på prosjektets hjemmeside www.1000circles.com

Resultatene er gode og Dr Djalal håper ønsker å se at prosjektet vokser og får betydning for flere. 

 

Mer lesestoff