Ypsilonsamtalene som tekst

Episoden med Lindita Ottarsson transkribert til norsk, engelsk, albansk og islandsk

Kunstig intelligens

er et spennende verktøy som flere og flere av oss også kan benytte i ulike sammenhenger. Nå gjør jeg forsøk med dette i forbindelse med podkasten Ypsilonsamtaler. Open AI har et system som de kaller Whisper. Der er det mulig å laste opp både lyd- og videofiler. Systemet er avansert og kan produsere temmelig god transkripsjon av samtalen eller videoen. På tross av  imponerende resultat, vil det være behov for justeringer. Den muntlige formen som samtalene naturligvis har, gjør også transkripsjonen til en annerledes tekst enn om det var tenkt skriftlig fra begynnelsen. 

Derfor gjør jeg noen få språklige endringer for at teksten skal bli bedre å lese.

Flere språk tilgjengelig

Når jeg har gjort det jeg mener er tilstrekkelig av justeringer, setter jeg opp teksten i et dokument med bilde og litt referanser og kjører det gjennom et nytt verktøy, nemlig Google Translate som oversetter teksten til de språkene som er aktuelle når det gjelder den gjesten jeg har snakket med. Jeg synes også det er et poeng å gjøre innholdet i samtalene tilgjengelig for et generelt engelsklesende publikum.  Jeg håper dette vil bidra til at enda flere får glede av samtalene ut over selve podkast-formatet.  Tekstene kan leses på skjerm, men også lastes ned som pdf-dokumenter.

Ypsilonsamtaler.no og ifd.no

Foreløpig blir de oversatte tekstene å finne på www.ypsilonsamtaler.no der samtalene ellers presenteres med en kort video (også med undertekster på ulike språk) slik som eksempelet på podkastepisoden med Lindita Ottarsson. Tanken er å tilby oversatte transkripsjoner av flere samtaler etter hvert. Arbeidet gjøres av Ivar Flaten Dialog og det jobbes med å sette opp et format på dette nettstedet (www.ifd.no) for å gjøre materialet tilgjengelig i samarbeid med Kirkelig Dialogsenter Drammen.

 

Mer lesestoff

Konflikt og dialog

Den 6. oktober deltok jeg som innleder i et seminar for ansatte og frivillige i Den danske folkekirke sammen med representanter for kommunale tjenester. Jeg fortalte om våre erfaringer fra Norge.

Les videre »

Seminar i Vejle

Haderslev stift og Folkekirke & Religionsmøde inviterte til seminar med prester, diakoner og ansatte i kommunen. Tema var dialogarbeidet som inspirasjon for lokal samhandling og utvikling.

Les videre »