ivar

Den 6. oktober deltok jeg som innleder i et seminar for ansatte og frivillige i Den danske folkekirke sammen med representanter for kommunale tjenester. Jeg fortalte om våre erfaringer fra Norge.

Under STLs årskonferanse hvert andre år deles deres dialogpris ut. I 2022 er det Ivar Flaten som får utmerkelsen.

Ane Kirstine Brandt i Folkekirke og religionsmøde inviterte meg til å holde foredrag for biskopene i Folkekirken i Århus.

Haderslev stift og Folkekirke & Religionsmøde inviterte til seminar med prester, diakoner og ansatte i kommunen. Tema var dialogarbeidet som inspirasjon for lokal samhandling og utvikling.