Møte

Seksti dialogkolleger fra Danmark, Finland, Sverige og Norge møttes til konferanse i Trondheim 14. – 16. mars. Det ble en stor suksess.

Under STLs årskonferanse hvert andre år deles deres dialogpris ut. I 2022 er det Ivar Flaten som får utmerkelsen.