Drammen kommunes kulturpris

Foto: Børre Erik Helgerød

Drammen kommunes kulturpris

Prisen ble delt 17. mai 2017 i Drammens teater av ordfører Tore Opdal Hansen.

Begrunnelse

Drammen kommune deler hvert år ut en kulturpris. Prisen er på 25 000 kroner, samt et diplom tegnet av kunstneren Hilde Diesen. I statuttene heter det:

” Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Drammen. Formålet med prisen er å gi anerkjennelse for kulturelt engasjement samt oppfordre vinneren til videre innsats.”

Årets kulturprisvinner er en betydelig kulturformidler, i ordets absolutte forstand. Hans innsats for å bygge broer mellom kulturer i Drammen er blitt lagt merke til langt, også ut over kommunens grenser. Ja, til og med på Slottet, da kongeparet i fjor arrangerte Gjestebud, inspirert av prisvinnerens flerårige lignende arrangement i Drammen.  Og det var årets kulturprisvinner som fikk ansvar for regien for gjestebudet på Slottet, og sørget for, som han gjør i alt sitt arbeid, at kulturinnslag fikk en bred plass.

Årets vinner er også en av initiativtakerne til den årlige Drammen Sacred Music Festival.  Festivalen startet i 2010 og har som visjon å være: «… et møtested for å dele musikk, bilder og fortellinger fra ulike tradisjoner. Vi tror musikk og kunst generelt kan uttrykke menneskets mest grunnleggende lengsler og overstige språklige, nasjonale, kulturelle, ideologiske, rasemessige og religiøse grenser.»

Denne festivalen har bragt artister til Drammen fra de fleste verdensdeler – artister som drammensere ellers neppe vil få oppleve.

Fjell kirke har, under ledelse av årets prisvinner, blitt en kulturarena og en møteplass for mennesker med ulik religiøs tilhørighet i denne flerkulturelle bydelen. Jevnlig arrangeres det konserter, foredrag og samlinger i kirken.  Den store salen i kirken brukes av mange tros- og kultursamfunn, fra Bahai og Tamilsk forening, til Id-fest og pakistansk kvinneforenings arrangementer, for å nevne noe.

I et intervju med Tønsbergs blad, uttalte Per Arne Dahl som nyutnevnt biskop om et av arrangementene til årets kulturprisvinner, at: » Det var en stemning som jeg sjelden har opplevd, med smak av storsinn, samhold og fokus på hva som er viktigst. Ikke ytre fasade og forskansning i skyttergraver, men åpen og ærlig dialog for å forbedre inneklimaet og forøke respekten.»

Prisvinnerens innsats for å bygge bro mellom mennesker fra de over 150 nasjonene som er bosatt i Drammen, er ubestridt.  For dette arbeidet ble han tildelt Ikkevoldsprisen i 2015.

Årets prisvinner er den lavmælte tilretteleggeren – den som får mennesker til å samarbeide på tvers av nettopp kulturer. I begrunnelsen for Ikkevoldsprisen vektla juryen at han arbeider i Martin Luther King Jr. sin ånd, med fokus på fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet.

Drammen kommune ønsker med dette å hedre en viktig brobygger og kulturformidler for hans betydelige innsats i å bruke kulturens mange uttrykksformer i all sin gjerning, til beste for byens innbyggere.

Drammen kommunes kulturpris 2017 tildeles Ivar Flaten!

Gratulerer!

Retningslinjer for prisen (pr. 2022)

 1. Det oppnevnes en jury med syv medlemmer, fire velges fra Hovedutvalget for Kultur, idrett og frivillighet og tre velges fra Drammen Kulturråd. Juryen oppnevnes for valgperioden. Kulturprisen tildeles av juryen etter innkomne forslag fra kommunens innbyggere. Juryen har mandat til å foreslå og å velge en verdig vinner.
 2. Kulturprisen annonseres bredt ut i ulike medier.
 3. Alle innbyggere i Drammen kommune har forslagsrett. Politikerne kan også nominere kandidater innen fristen som settes.
 4. Kulturprisen deles ut av ordfører som en del av et arrangement innen utgangen av det året prisen gjelder for.  Prisen er på 40 000 kroner.
 5. Det skal minst ha gått 3 år før Kulturprisen tildeles samme person, gruppe eller kulturaktør.
 6. Administrasjonen har ansvaret for saksbehandling og tilrettelegging av det praktiske rundt kulturprisen

Kriterier for prisen

 1. Drammen kommunes kulturpris kan tildeles en person, gruppe eller kulturaktør som gjennom lengre tid, har gjort en særlig fremragende innsats innen kommunens allsidige kulturliv.
 2. Formålet med prisen er å løfte fram og på den måten takke noen som har gjort en betydelig innsats og som i kraft av sitt virke og sin aktivitet skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Drammen. Kulturprisen er ment å skulle inspirere til videre innsats for kulturlivet.

Prisvinnere

2022 Robert Piros
2021 Eric Ness Christiansen
2020 Elvekompaniet
2019 Drammen symfoniorkester
2018 Strømsgodset musikkorps
2017 Ivar Flaten
2016 Arne Iversen
2015 Rolf G. Ødegaard
2014 Wenche Brun
2013 Tom Helgesen
2012 Øystein Remme
2011 Martin Haug
2010 Margrete Berg
2009 Drammen konsertorkester
2008 Arild Lauritzen
2007 Tore Narverud
2006 Per Brudevoll
2005 Beate og Jørn Fevang
2004 Musikkens venner, Drammen
2003 Drammen barne- og ungdomsteater
2002 Union Scene Rockeklubb
2001 Royal Garden Jazzband
2000 Drammen og opland turistforening
1999 Drammen byorkester
1998 Tor Bomann-Larsen
1997 Bård Brodersen
1996 Tor Adler Knutsen og Eli Sofie Thorne
1995 Jonas Fjeld
1994 Kjell Erik Vindtorn
1993 Drammens Teater

Takketalen

Takk publisert i Drammens Tidende 19. mai 2017

Drammen kommunes kulturpris for 2017 ble delt ut i Drammens Teater 17. mai. Kulturmøter og brubygging var begrunnelsen bystyrets komité ga for årets tildeling. Jeg er stolt og glad for å ha fått prisen og kjenner stort behov for å dele den med mange. Her er vi mange kolleger, samarbeidspartnere og ildsjeler som bygger en framtid i byen vår: Kulturkirken Fjell, Drammen og omegn tros- og livssynsforum, Gjestebud, Drammen Sacred Music Festival og Internasjonale Drammen. Dette er noen av mine arenaer, men det finnes så mange andre!

Jeg vil derfor dele prisen med alle som jobber for fellesskapet i Drammen. Det er så utrolig mange losjer, foreninger, menigheter, organisasjoner, idrettslag, kor og korps som drives av folk som vil hverandre vel og bidrar til at menneskene har det bra. Og vi har fått til mye! Vi lever i en by som mange misunner oss. Det er vakkert og trygt her, vi er ikke flere enn at vi stort sett kjenner hverandre og vi er vant til å ta imot folk som vil jobbe, helt siden byen ble født for 200 år siden.

Vi er på vei inn i en spennende og utfordrende framtid. Drammen vokser og blir større. Vi kan bli både smartere og sunnere når vi klarer å se potensialet hos hverandre og tør slippe til alle som kommer hit for å skape seg en framtid. Det er forskjelligheten og mangfoldet som er vår største ressurs. Kreativitet og nytenkning blomstrer der forskjellige tanker og erfaringer brynes mot hverandre. Se bare til Silicon Valley! Spør Eltek her i byen! Spør Tor Kirkeng i Kiwi!

Forskjelligheten beriker og er livsnødvendig for at vi skal utvikle oss som samfunn og enkeltmennesker.

Jeg er prest på Fjell og dermed en av mange religiøse ledere i Drammen. Prisen inspirerer til å fylle min plass i den store veven av mennesker og institusjoner som former framtiden. Jeg lover å gjøre det jeg kan for å minske avstanden mellom menneskene her, slik at gode ting kan skje.

Fjell kirke er et møtested for alle. Kirken vår er samtidig bydelshus og kulturarena som er i funksjon gjennom hele uka. Vi er stolte over det vi har fått til og er i full sving med å utvikle ny virksomhet. Snart vil vi:

 • etablere Tunsberg bispedømmes knutepunkt for religionsdialog og erfaringsdeling i Fjell kirke og dermed bli det fjerde nasjonale, kirkelige dialogsenteret etter Oslo, Stavanger og Bergen.
 • utvikle et Forandringshus sammen med KFUK/M der alle, men først og fremst ungdom, blir utfordret til innsats for framtida og fellesskapet. Dette blir det tredje forandringshuset i Norge etter Oslo og Haugesund.
 • være Møtested Drammen – en arena for kulturmøter, læring og engasjement som sammen med lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere setter Drammen på kartet og bidrar til å forme framtida i det mangfoldige samfunnet

Vi jobber tett med lokale partnere (skolene, Familiehjelpen, bydelshuset osv.), med næringslivet gjennom prosjekt Internasjonale Drammen og regionale og nasjonale aktører.

Vi vil på vår måte, i vår bydel og med våre muligheter bidra til å skape et spennende, bærekraftig og sterkt Drammen som mestrer de utfordringene som kommer. Slik ønsker vi også være et sted som kan inspirere og gi framtidshåp til andre gjennom besøk utadrettede virksomhet.

Arbeidet med forsoning, samtale og menneskemøter er viktigere enn noen gang. Vi ønsker ikke å se på at mistenksomhet og frykt får ødelegge det samfunnet som vi er så stolte av. Jeg har en grunnleggende tro på menneskene og at vi vil hverandre vel. Jeg vil dyrke tillit og åpenhet som jeg mener  er det norske samfunnets aller største kvalitet og verdi. Jeg vil fortsette å gjøre mitt beste for å legge til rette for møter der vi kan møte hverandre på tvers av kultur, tro og tradisjon.

Slik kan vi lære mer av hva det vil si å være menneske. Slik kan vi vokse som mennesker og som samfunn og bli både klokere, smartere og sunnere. Tusen takk for prisen! Lykke til, alle sammen!

Fotos

Drammen kommune

har en omfattende nettside med mye informasjon. Du finner den her: www.drammen.kommune.no