Kamp for barn- og kvinners rettigheter i Afghanistan i 16 år