Gjestetype: Biskop

Dialogforum født i konflikt. Samtale om DOTLs etablering og forumets relevans i dag

Sannheten er symfonisk