Det er vanskelig å nå fram uten å være tydelig og spissformulert.