Alt kollapset – alt jeg hadde bygd livet på ble borte. Jeg måtte starte på nytt..