Jeg så farene ved den markedsstyrte utdanningspolitikken som traff Norge på nitti-tallet