Det er ekstremt krevende å lære seg et språk så totalt forskjellig fra vårt.