Gjestetype: DOTL

Allerede i studietiden ble interessert for økumenisk arbeid vekket

Dialogforum født i konflikt. Samtale om DOTLs etablering og forumets relevans i dag

Tenk at noen kunne bruke meg!

Jeg oppsøker alle muligheter og arenaer for dialog og samtale

Da bomben gikk av 22. juli..

Å gjøre en jobb for fellesskapet er det viktigste!

-Hvordan har det seg at kirkene kan la klokkene kime og ringe mens ingen moskeer har bønnerop?

Kirke, tempel og moske i samarbeid om lokaler