Gjestetype: Drammen

Morsmålet mitt er albansk, hjemme i familien snakker vi islandsk og på jobben og blant venner er det norsk som gjelder

Allerede i studietiden ble interessert for økumenisk arbeid vekket

Det frivillige arbeidet i moskeen har gitt meg veldig mye.

Anne Cath. Vestlys Mormor og de åtte ungene er vår fortelling!

Temasamtale om eldreomsorg med Ypsilonrådet

Flyktninggutten som ble stortingspresident i Norge

– Det er viktig å reise og orientere seg i den virkelige verden og prøve så godt man kan å være ærlig overfor seg sjøl.

Jeg har opplevd utrolige ting med didgeridoo

Jeg så farene ved den markedsstyrte utdanningspolitikken som traff Norge på nitti-tallet

Dialogforum født i konflikt. Samtale om DOTLs etablering og forumets relevans i dag