Drivkraften bak samfunnsengasjement og politisk arbeid