Fra serien Ordet er dekket med Gunhilde Brun-Pedersen, Trond Bakkevig og Jens Brun-Pedersen.