Å gjøre en jobb for fellesskapet er det viktigste!