Samfunnets blikk er viktig for utvikling av identitet og tilhørighet