Gjestetype: Musikk

Ypsilonsamtalers festivalspesial med to av artistene

Min flerkulturelle erfaring har jeg brukt i alle mine jobber i kulturfeltet.

For tre dager siden fikk jeg norsk statsborgerskap. Kan jeg kalle meg norsk nå?

Musikk er kunst som kan åpne alle grenser og berøre mennesker på dypet.

Mor ville at en av de sju barna skulle få høyere utdanning. Derfor måtte jeg ut av Iran.

Jeg spiller salmer fordi de utgjør en grunnstein i hele meg

Erik Hillestad, Kjetil Bang-Hansen og Svein Tindberg i samtale med Bjørn Olav Nordahl

Energi og kraft i yrke og fritid