Gjestetype: Norge

Samfunnets blikk er viktig for utvikling av identitet og tilhørighet

Allerede i studietiden ble interessert for økumenisk arbeid vekket

– Det er viktig å reise og orientere seg i den virkelige verden og prøve så godt man kan å være ærlig overfor seg sjøl.

Jeg så farene ved den markedsstyrte utdanningspolitikken som traff Norge på nitti-tallet

Dialogforum født i konflikt. Samtale om DOTLs etablering og forumets relevans i dag

«Dessverre har kvinner blitt undervurdert og holdt nede i kirken».

Serien Ordet er dekket med Wasim Zahid, Bjørn Olav Jahr og Eirik Veum.

Fra serien Ordet er dekket med Shabana Rehman, Sunniva Gylver og Unni Tobiassen Lie

Fra serien Ordet er dekket med Gunhilde Brun-Pedersen, Trond Bakkevig og Jens Brun-Pedersen.

Fra serien «Ordet er dekket» Tomm Kristiansen, Tord Gustavsen og Kyiv kammerkor