Gjestetype: Pakistan

Temasamtale om eldreomsorg med Ypsilonrådet

Fra serien Ordet er dekket med Shabana Rehman, Sunniva Gylver og Unni Tobiassen Lie

Jamiah Drammen moské skal ikke være noe mystisk sted..

-Norge er det mest islamske landet i verden!

Jeg har opplevd religionen min som en fin ting gjennom oppveksten