Gjestetype: Religiøs leder

Allerede i studietiden ble interessert for økumenisk arbeid vekket

Sannheten er symfonisk

Jeg tror ikke på helvete, og det hjelper meg til å møte alle mennesker med stor frihet

Er «statskirkeprester» kristne?

Nordens Klippe, gruvearbeidernes fagforening i Kirkenes, sende presten som talsmann til Stortinget

Med Jørgen Watne Frydnes, Kristin Gunleiksrud Raaum og Mehda Zolfaqari

Allerede som barn følte jeg at jeg ikke fikk svar på de store spørsmålene.

-Hvordan har det seg at kirkene kan la klokkene kime og ringe mens ingen moskeer har bønnerop?

Foreldrene mine irettesatte predikanter som gikk over streken

Oppvekst og ungdomstid i menighet