Gjestetype: Sapmi

Jeg skjønte ikke hvorfor de kalte meg «finn»..

Ypsilonsamtaler live på Mjøndalen bibliotek

Samtale med Hanna Fosseng om samisk tilhørighet