– Deo Kiligittos visjon bæres videre i Drammen Sacred