Gjestetype: Skuespiller

Fra serien Ordet er dekket med Shabana Rehman, Sunniva Gylver og Unni Tobiassen Lie

Med Jørgen Watne Frydnes, Kristin Gunleiksrud Raaum og Mehda Zolfaqari

Norges eneste Koran-forteller?