Gjestetype: Sykdom

Fra serien Ordet er dekket med Shabana Rehman, Sunniva Gylver og Unni Tobiassen Lie

Vi må vise hverandre respekt, omtanke og godhet

Når livet blir snudd opp ned..