Gjestetype: Livssyn/tro

Religiøs tilhørighet

Utstøtt og sjikanert i flyktningleiren i 19 år på grunn av religiøse tro og tradisjon

Samfunnets blikk er viktig for utvikling av identitet og tilhørighet

Allerede i studietiden ble interessert for økumenisk arbeid vekket

Det frivillige arbeidet i moskeen har gitt meg veldig mye.

Anne Cath. Vestlys Mormor og de åtte ungene er vår fortelling!

Flyktninggutten som ble stortingspresident i Norge

Heldigvis har vi smarttelefon og kan se- og snakke med familien når som helst

«Dessverre har kvinner blitt undervurdert og holdt nede i kirken».

Fra serien Ordet er dekket med Shabana Rehman, Sunniva Gylver og Unni Tobiassen Lie

Fra serien Ordet er dekket med Gunhilde Brun-Pedersen, Trond Bakkevig og Jens Brun-Pedersen.