Gjestetype: Livssyn/tro

Religiøs tilhørighet

Fra serien «Ordet er dekket» Tomm Kristiansen, Tord Gustavsen og Kyiv kammerkor

Vi må vise hverandre respekt, omtanke og godhet

Det er mange som ikke har det bra.

Rektoren som måtte finne opp skolen på nytt.

Tenk at noen kunne bruke meg!

Vi som har flyktet fra krig og undertrykkelse har vært heldige som fikk komme til Norge!

Da bomben gikk av 22. juli..

Å gjøre en jobb for fellesskapet er det viktigste!

Når livet blir snudd opp ned..

Jeg elsker Norge med mitt russiske hjerte