Gjestetype: Tyrkia

Det frivillige arbeidet i moskeen har gitt meg veldig mye.

Anne Cath. Vestlys Mormor og de åtte ungene er vår fortelling!

-Vi hadde hodet i Tyrkia…

-Leksehjelpere støttet meg slik at jeg kvalifiserte meg til høyere utdanning!

Dialog forutsetter at vi respekterer hverandre.

En natt dro vi ut i skogen med de «farlige» bøkene..

Jeg har blitt en skikkelig skientusiast!

Folk delte seg etter hvert i ulike grupper

Kirke, tempel og moske i samarbeid om lokaler

Jeg fikk en skikkelig skittstorm mot meg