Ikkevoldsprisen 2016

Foto: Dagen

Ikkevoldsprisen 2016

Prisen ble delt ut av UiO-professor Bernt Aardal på Holtekilen folkehøgskole på Martin Luther King-dagen 18. januar 2016

Begrunnelse

Nominasjonskomiteen ønsker å tildele ikkevoldsprisen til Ivar Flaten på grunn av hans innsats for å bygge bro på tvers av kultur og tro i Drammen på disse områdene:

  • Etableringen av – og årlig gjennomføring av «Drammen Gjestebud» som har blitt et sterkt uttrykk for brobygging på tvers av kultur og tro i Drammen.
  • Arbeid gjennom Drammen og omegn tros- og livssynsforum.
  • Evnen til å skape dialog i praksis gjennom likeverd og deltagelse i lokalsamfunnet.
  • Drammen Sacred Music Festival som en markant arena for brobygging og fred gjennom dialog og kunst

Summen av hans innsats på disse områdene har ført til at integrering og kulturelt mangfold har blitt en positiv del av livet i Drammen og især Fjell bydel.

Ivar Flaten fremmer gjennom sitt arbeid mange av de samme idealer og den samme ånd som Martin Luther King viet sitt liv til.

Nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen har bestått av:

Bern Aardal, professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Tuva Grimsgaard, Norges Fredsråd
Berit Hagen Agøy, Generalsekretær i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke
Anne Sender, sekretariatsleder, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Karin Suizu, lærer Holtekilen folkehøgskole
Per Midteide, tidligere generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn
Fredrik Krunenes, miljøterapeut, representant for Det Norske Baptistsamfunn
Terje Aadne, generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn (leder)

Kriterier for prisen

Vårt ønske er en fredligere verden. Feiring av King-dagen og utdeling av Ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter Martin Luther King jr vil vi oppmuntre og støtte dette.

Ikkevoldsprisen i Martin Luther Kings ånd blir delt ut på King-dagen, tredje mandag i januar.

Prisen skal tilfalle en person som bor i Norge, og som handler i King jr. sin ånd. Det vil si at man arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet. 

Norges Kristne Råd, Holtekilen folkehøgskole, Norsk Fredsråd og Det Norske Baptistsamfunn har i flere år stått sammen om markering av King-dagen, hvor man løfter fram arven etter den amerikanske borgerrettsforkjemperen og hans ikkevoldelige forsoningsarbeid.

 

Prisvinnere

2022 Ingrid Rosendorf Joys
2021 Safia Abdi Haase
2020 Sigmund Hegstad
2019 Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet v/Marit Kromberg
2018 Forstander Ervin Kohn
2017 Fader Christoforos Schuff
2016 Ivar Flaten
2015 Changemaker

Fotos

Norges Kristne Råd

har en omfattende nettside med mye informasjon. Du finner den her: www.norgeskristnerad.no

Oslofjord folkehøgskole

har en omfattende nettside med mye informasjon. Du finner den her: oslofjord.fhs.no

Det Norske Baptistsamfunn

har en omfattende nettside med mye informasjon. Du finner den her:  baptist.no

Norges Fredsråd

har en omfattende nettside med mye informasjon. Du finner den her: norgesfredsrad.no