erfaring og kompetanse

Hva kan Ivar Flaten Dialog bidra med?

Siden 2006 har jeg jobbet aktivt med dialogarbeid i en av landets mest mangfoldige byer. I Drammen har vi røtter i 150 ulike nasjoner. Når jeg nå er pensjonert fra jobben i Kirkelig Dialogsenter, ønsker jeg fortsatt å bidra til dialogarbeid i vid forstand. Med erfaringer både fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, håper jeg å kunne bidra til å inspirere til dialogarbeid.

Dialogarenaer

Jeg har vært så heldig å få jobbe med dialog siden jeg kom som prest til Drammen i januar 2006. Nesten like lenge har jeg hatt gleden av å jobbe med Fjell kirke som utgangspunkt. Prost Astrid Bjellebø Bayegan og biskop Laila Riksaasen Dahl ga meg anledning til å jobbe med kollegaer fra ulike tros- og livssynsretninger for å etablere og utvikle ulike dialogprosjekter. 

Kulturkirken Fjell
Gjestebud
Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)
Drammen Sacred Music Festival
Kirkelig Dialogsenter Drammen
Drammen Kirkeforum