erfaring og kompetanse

Erfaringsdeling og refleksjon

Siden 2006 har jeg jobbet aktivt med dialogarbeid i en av landets mest mangfoldige byer. I Drammen har vi røtter i 150 ulike nasjoner. Når jeg nå er pensjonert fra jobben i Kirkelig Dialogsenter, ønsker jeg fortsatt å bidra til dialogarbeid i vid forstand. Med erfaringer både fra lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, ønsker jeg å ta del i fortsatt samtale og refleksjon.

Foto: Ahmet Dogan

Dialogarenaer

Jeg har vært engasjert i dialog siden jeg kom som prest til Drammen i januar 2006. Nesten like lenge har jeg hatt Fjell kirke som utgangspunkt. Prost Astrid Bjellebø Bayegan og biskop Laila Riksaasen Dahl ga meg anledning til å jobbe med kollegaer fra ulike tros- og livssynsretninger for å etablere og utvikle ulike dialogprosjekter. 

Drammen Sacred Music Festival
Kirkelig Dialogsenter Drammen
Drammen Kirkeforum
Kulturkirken Fjell
Gjestebud
Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)