Drammen Sacred Music Festival

Etablering i Kulturkirken Fjell

I mitt første år som prest i Fjell tok vi opp igjen arbeidet med å markere kirken som en kulturkirke. Ikke alle føler seg fortrolig med å gå til gudstjeneste. Hva det skyldes kan vi gjerne fundere på. Jeg tror vi har behov for ritualer og tradisjoner for å finne ut av hva og hvem vi er som mennesker. Konserter og annen kulturopplevelse har noe av det samme ved seg. Derfor gir det mening å tenke på kirken som formidler av kultur og tradisjon. Kulturkirken Fjell ble etablert som «varemerke» ved årtusenskiftet med ambisjon om å samle folk til opplevelser som både berører og gir mening på et personlig plan, men som også bringer folk sammen til fellesskap og nettverksbygging.

Jeg er stolt av å være del av en musikalsk og kulturåpen familie. Tvillingbrødrene mine, Åsmund og Ingebrigt er begge profesjonelle og veletablerte kunstnere på hvert sitt musikalske felt. Åsmund som komponist, arrangør og kapellmester i teater- og populærmusikk med Trondheim som base. Ingebrigt er jazzmusiker som reiser verden rundt med sin bass.

Bestemor Elise

Tilbake i 2007 visste jeg at Ingebrigt hadde fått tak i transkripsjoner av vår bestemor Elises haugianske folketoner. Elise Håker ble født i 1906 og vokste opp i en from, haugiansk påvirket bondefamilie i Oppdal. Hennes formidling av de gamle åndelige sangene ble fanget opp av folkemusikkavdelingen i NRK og ble innspilt og sendt i radio. Disse innspillingene ble skrevet ned på noter av folkemusikeren Tore Fagerhaug i Oppdal. Som en del av kulturprogrammet i Fjell kirke, ønsket jeg å presentere disse sangene for vårt publikum.

Bevisstheten om Fjell bydel – og Drammen, som et flerkulturelt møtested, ønsket jeg å tematisere i vår programmering slik at dialog og kulturmøter kunne presenteres også i en konsert. Idéen kom da Ingebrigt fortalte om bestemors sanger: Kunne vi lage en konsert der hennes sanger og folketoner kunne formidles i et frijazz-uttrykk? Slik ble konserten med saksofonisten Håkon Kornstad og bassisten Ingebrigt Håker Flaten til. Det ene førte til det andre og via Andreas Runesson, en bekjent fra retreatstedet Nya Slottet i Bjärka-Säby ved Linköping, møttes Ingebrigt og Andreas i Stockholm etter en av Ingebrigts konserter der. Avtaler ble gjort og bestemors musikk i jazz-form ble innspilt og gitt ut av Andreas’ selskap Compuctio i 2008 med tittelen Elise.

Festival for kulturmøter og dialog

Da de to kom tilbake til Fjell kirke med konserten noe senere, var Arve Vannebo til stede. Arve var da leder for Drammen kommunes Interkultur, en av kulturavdelingens prosjekter for kulturmøter og publikumsutvikling i Drammen. Etter konserten snakket vi sammen om mulighetene for å skape en festival der nettopp kulturmøtet og dialogen mellom ulike tros- og kulturtradisjoner kunne behandles og presenteres i ulike kulturytringer.

Prosessen som førte til Drammen Sacred Music Festival var startet. I september 2010 ble den første utgaven gjennomført og har preget Drammen en uke midt i september hvert år siden.

En kort presentasjon

Festivalen ble etablert i 2010 og Tom Atle Bordevik, festivalens fotograf, laget en film som veldig godt beskriver festivalens ide og utforming. 

Fotos

Siden starten har festivalen vært velsignet med et sterkt lag fotografer. Her finner du fotos av Tom Atle Bordevik, Roger Hennum, Ahmet Dogan, David Been, Jan Erik Bamrud, Nina Holtan med flere.

Oppdatert informasjon

Drammen Sacred har en nettside og du finner også oppdatert informasjon på Facebook. Hvert år lages det en rapport. Se rapportene her..