Gjestebud

Høsten 2005 ble Kashmir rammet av et voldsomt jordskjelv. Når jorden skjelver i Pakistan, føles også rystelsene i Drammen som har en betydelig andel borgere med pakistanske røtter. En gruppe av disse tok kontakt med prosten i Drammen, Astrid Bjellebø Bayegan. De ønsket støtte og hjelp i forbindelse med jordskjelvet. Prosten svarte på henvendelsen ved å ta situasjonen i Kashmir inn i forbønnen i gudstjenesten i Bragernes kirke samtidig som det ble samlet inn penger til jordskjelvofrene.

Jul og Eid

Tahir Mahmood var en av inititativtakerne til henvendelsen og var også sentral i det som videre skjedde. Han ønsket nemlig å takke menigheten i Bragernes ved å invitere til en middag i forbindelse med Eid-markeringen. Dette ble til en markering i gymsalen på Fjell skole der gruppen fra det pakistanske miljøet inviterte til et måltid og et enkelt program på scenen der intensjonen var å skape samtale og kontakt mellom muslimer og kristne. Tanken var å kunne feire jul og eid i et gjestfritt fellesskap.

Jeg ble tilsatt som prest i Drammen i januar 2006 og kom raskt i kontakt med Tahir. Det første kontaktpunktet kom i februar 2006 i forbindelse med karikaturtegningene av profeten Muhammed. Igjen var det prost Astrid som deltok sammen med en gruppe fra Den norske kirke, imamen fra moskeen på Fjell, Bijan Gharahkhani som representerte Buskerud innvandrerråd og mange flere deltok. Der ble det undertegnet en intensjonserklæring som etter hvert også ledet videre til etableringen av Drammen og omegn tros- og livssynsforum. Men det er en annen historie.

Tahir var svært bestemt på å gå videre med å skape et nytt gjestebud og jeg ble med for å bistå med organisering, økonomi og praktisk tilrettelegging. Igjen var det Fjell skole som var arena for arrangementet. Det viste seg krevende å skaffe finansiering og det ble også vanskelig å få folk til å være med i det praktiske arbeidet. Mye falt på noen få av oss.

Formalisering og FN-dagen

Derfor ble det fort tydelig at vi måtte organisere arbeidet på en mer bærekraftig måte. Her var det flere som bidro aktivt til at det skulle skje. Bijan Gharahkhani gikk tydeligere inn og bidro også til at gjestebudet ble løst fra ideen om en kristen-muslimsk felles markering til en åpnere og mer inkluderende feiring av fellesskap og mangfold i Drammen. Arrangementet ble formalisert med vedtekter som knyttet arrangementet til FN-dagen. Dermed var kursen satt for et prosjekt som siden har utviklet seg til å bli en viktig årlig felles arena for samtale og samhold i Drammen.

En kort presentasjon

Nåværende styreformann er Bijan Gharahkhani. Anne Merete Waal Jensen er koordiator. Siste Gjestebud var 30. oktober 2022 i Adventkirken i Mjøndalen.

Fotos

Oppdatert informasjon

Gjestebud har en nettside og du finner også oppdatert informasjon på facebook.