Kirkelig Dialogsenter Drammen

Helt siden møtet med St Philip´s Centre og arbeidet i Leicester i 2007, har jeg sett for meg et tilsvarende arbeid i Drammen. En liten menighet i Church of England i Leicester som i samarbeid med en rekke partnere etablerte et senter for læring og samarbeid i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn. Kontakten med kollegene i Leicester har vært en viktig inspirasjon og kilde til læring og utvikling for min personlige del. Dr. Andrew Wingate OBE, Suleman Nagdi MBE DL og Shanthikumar Hettiarachchi er gode venner og mentorer som på sine ulike måter har bidratt til å holde drømmen levende om å skape varige og gode dialogstrukturer i Drammen.

St Philip´s Church som forbilde

Opp gjennom årene har jeg på flere ulike måter forsøkt å få dette til parallelt med arbeidet som sokneprest i Fjell. Helt konkret har jeg søkt hjelp hos dyktige mennesker, blant andre Asbjørn Stavem, for å formulere prosjekter og planer som kunne føre fram til en etablering. Vi har gjort konkrete forsøk med både en og to ulike personer som i kortere og lengre perioder har hatt kontor i kirken og forsøkt å bidra til å skape et dialogsenter i samarbeid med kirken.

Fra 2016 ble det tydelig at vi kunne trekke på erfaringen og kompetansen i det som hadde blitt kirkelig dialogsentre. Areopagos, misjonsorganisasjonen, hadde i mange år drevet Emmaus, et senter for dialog, studier og praksis i Oslo. Dette ble til Kirkelig Dialogsenter Oslo i 2010 i samarbeid mellom Oslo bispedømme og Areopagos. Senere ble tilsvarende sentre satt opp i Bergen og Stavanger. Dette var en struktur som også kunne være modell for et dialogsenter i Drammen.

Finansiering

Problemet var, som det alltid er, å finne et økonomisk grunnlag for etableringen. Bispedømmet var ikke uvillige til å støtte, men hadde ikke ønske om eller mulighet til å bekoste det på egen hånd. Midler måtte finnes gjennom prosjektmidler og samarbeid. Basert på de prosjektene som allerede var satt i gang, ønsket vi å formalisere en virksomhet som kunne videreutvikle og forsterke Den norske kirke i Drammen sitt dialogarbeid. I vår by med en demografi som bare Oslo kan sammenlignes med, er dette et nødvendig og viktig arbeidsfelt, slik det allerede er utviklet.

Da en søknad til Kulturdepartementet gikk gjennom med 200.000,- var det duket for å starte opp så smått med etableringen. Etter noen samtaler kom også avklaringen mellom Areopagos og Tunsberg bispedømmeråd på plass sammen med støtte og bistand fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Den 8. januar 2018 ble stiftelsesmøtet avholdt i Tønsberg og vi var etablert som det fjerde kirkelige dialogsenter i Norge.

Et halvt år etter Drammen kom Kirkelig Dialogsenter Trondheim på plass. Sammen med Dialogforum Østfold er vi nå seks dialogsentre som samarbeider og bidrar til å forsterke dialogen både internt i våre menigheter og menigheter og trossamfunn imellom.

Arbeidsområder

Arbeidet i Kirkelig Dialogsenter Drammen ble, som tidligere nevnt, etablert som en forlengelse og forsterking av det arbeidet som er gjort siden 2006. I tillegg er det utviklet en podcast, Ypsilonsamtaler, som har gått siden januar 2020 med ukentlige episoder. Kurs og konferanser, foredrag og besøk har vært vesentlige aktiviteter. I årene 2019-2022 ble det i samarbeid med de andre dialogsentrene gjennomført et årlig seminar i september. Lönneboseminaret er inspirert av biskop em. Martin Lönnebo og tar opp eksistensielle og aktuelle tema belyst både av teologer og andre fagpersoner.

Leder og dialogprest

Karoline Faber tok over som dialogprest og daglig leder for Kirkelig Dialogsenter Drammen 1. juli 2022 da Ivar Flaten gikk av med pensjon. Hun utvikler arbeidet videre som en del av Bykirken Strømsø hvor hun kombinerer diakoni med kultur og dialogarbeid.

En kort presentasjon

Nåværende styreleder er biskop prost i Sandefjord, Raag Rolfsen. Dialogprest og daglig leder er Karoline Christel Faber. Kontoret ligger i Strømsø menihetshus.

Fotos

Oppdatert informasjon

Kirkelig Dialogsenter Drammen finner du på nettsiden www.kddrammen.no der også de andre kirkelige dialogsentrene i Norge er presentert. 

Se også Facebook nedenfor.