Kulturkirken fjell

Dronefoto: Ahmet Dogan

Min presteerfaring begrenser seg til Drammen. Jeg ble ordinert 8. januar 2006 i Røyken kirke og fikk tilbud om jobb i Strømsø prestegjeld som vikarprest nær 50 år gammel. Min arbeidserfaring så langt hadde vært en kombinasjon av IT, undervisning med skole, kommune, bedrifter og departement som arbeidsgivere.

Jeg fikk stillingen som sokneprest i Fjell St. Hans 2007 og har siden hatt min arbeidsplass der. Biskop Laila Riksaasen Dahl ordinerte meg mens karikaturstriden var på sitt sterkeste. Det har preget min prestegjerning på flere måter. Som en følge av dialogmøtet i februar 2006, der prosten og muslimske ledere ble enige om å knytte nærmere kontakt, ble prestegruppen spurt av prosten om noen kunne tenke seg å ta et ansvar for dette feltet. Kollega Dag Kaspersen og jeg ønsket det, og dermed var kursen satt for mitt særlige ansvar i tillegg til å lede menighetsfellesskapet i Fjell kirke.

Krise i menigheten

Fjell menighet gjennomlevde en opprivende strid rundt årtusenskiftet. Etter å ha huset byens største søndagsskole, en stor ungdomsklubb og mye aktivitet, oppsto det store problemer knyttet til ledelsen av menigheten. Sammen med store endringer i demografien på grunn av stor innflytting av «fremmedarbeidere» og deres familier utover 80-tallet, sto menigheten overfor betydelige utfordringer. Det var såpass dramatisk at spørsmålet ble reist rundt 2005 om det egentlig var aktuelt å fortsette menighetsarbeidet på Fjell. Var det grunnlag for å fortsette med så få dåp, konfirmanter og en liten gudstjenestemenighet?

Dialog som arbeidsmetode

Spørsmålet kom opp under prostevisitasen høsten 2006. Vi inviterte prest Hans Eirik Raustøl fra Holmlia til å fortelle om sitt arbeid med en mannegruppe der også muslimske menn var med. Dette skapte en impuls som senere studietur til Leicester forsterket. Se mer om dette under beskrivelsen av etableringen av DOTL. Dialogarbeidet har hele tiden vært basert på samarbeid med ulike partnere og stort sett også ført til etableringen av frittstående foreninger som driver prosjektene videre framover. (DOTL, Drammen Sacred, Kirkelig Dialogsenter, Gjestebud osv.)

Etter inspirasjon fra St Phillip´s Centre i Leicester har vi i mange år lett etter en struktur som kunne skape en forsterking av dialogarbeidet. Kunne det tenkes at Fjell kirke kunne skape noe lignende som St Phillip´s kirke? Vi gjorde flere forsøk gjennom årene etter 2007 der ulike personer var inne for å etablere et prosjekt som kunne løfte dette perspektivet innen rammene av Den norske kirke. Vi hadde to ulike personer inne som hver på sin måte forsøkte å få dette til. Det lykkes ikke for oss. Arbeidet ble derfor konsentrert om de etableringene av dialogprosjekter som fungerte.

I 2018 ble endelig drømmen virkelighet med etableringen av Kirkelig Dialogsenter Drammen.

Kultur- og musikkprofil

Kollega Galina Trintsoukova var og er organist/menighetsmusiker i Fjell. I 2006 var hun nokså nedslått og fortvilet over hvor vanskelig det var å drive kor og barnesang og hvor lite som skjedde. Vi drøftet saken og jeg foreslo for henne å besøke Barratt Dues musikkskole som blant annet utdanner til musikalsk barnehage. Arbeidsgiver godkjente hennes søknad om utdanningen som ga ny inspirasjon og fotfeste til å etablere Gøy med musikk, et allsidig tilbud for barn fra 1-7 år. Dette har skapt en ny dimensjon til arbeidet i kirken. Særlig viktig er det at tilbudet tiltrekker seg mennesker som ikke nødvendigvis har en tilhørighet til kirken på forhånd. Det er kvaliteten i musikktilbudet som i første omgang trekker. Etter at tilbudet ble utvidet med middagsservering, har det vokst sterkt. Barna kommer rett fra barnehagen til middag før de får en musikktime. Foreldrene knytter kontakt mens de drikker kaffe og venter på barna.

Menighetsrådet vedtok helt på starten av 2000-tallet å profilere menigheten som Kulturkirken Fjell. Det ble laget en egen logo og en ønsket å samle folk til kulturopplevelser på regelmessig basis. Dette harmonerte sterkt med min visjon for menigheten som et møtested for mange fler enn dem som søker gudstjenestefellesskapet. En kulturkomite ble etablert med stor ambisjon om månedlige konsertarrangement. Etableringen av Drammen Sacred Music Festival er en konsekvens av arbeidet med kulturformidlingen i Fjell kirke, slik det er beskrevet under Drammen Sacred-avsnittet.

De senere årene har dette arbeidet skutt fart. Under sokneprest Christoffer Tjelle og kantor Galina Trintsoukova har konsertene blitt både flere, større og bedre besøkt. Når Drammen kommune fra våren 2022 har gått inn i et fast samarbeid om konserter på dagtid (Den kulturelle spaserstokken), tydeliggjør det også at Fjell kirke er etablert som en synlig, god og kompetent arena for kulturformidling og kulturmøter.

Diakoni og integrering

Tradisjonell diakoni handler om omsorg for mennesker og har ofte vært knyttet til eldre i menigheten. I Fjell hadde vi eldretreff som samlet noen få damer. Det ville vi gjøre noe med og la opp til en satsing med kafe på torsdager som skulle nå mennesker i nærmiljøet som trengte et møtested og sosialt fellesskap. På grunn av en ide om å åpne peisestua for konfirmantene og deres klassekamerater i kafeen, tok prosjektet en ny retning. Nå er Nabokafeen møtested for elevene på Galterud skole i storefri. Pensjonistene har fått en ny rolle. Nå er det de som steker vafler og koker suppe for de unge og sørger for at de har en hyggelig stund hos oss. I grupper på to-tre gjør de tjeneste en gang i måneden og stortrives med oppgaven og møtet med de sjarmerende og hyggelige ungdommene.

Galterud skole er en aktiv og god samarbeidspartner som setter pris på at elevene får tilbud om en trygg sosial arena og god mat en gang i uka. Før korona-epidemien var tilbudet utvidet til to dager.

Under diakon Signe Myklebust har arbeidet blitt utvidet og forsterket siden 2010. Samarbeid med flyktningetjenesten og Signes unike nettverksevner har skapt en frivillighet og aktivitet der språkpraksis, prosjekter og fellesskap går opp i en større enhet. I 2017 fikk Fjell kirke kommunens frivillighetspris som en anerkjennelse av dette arbeidet.

Samarbeid med Pakistansk kvinneforening og Drammen kommune skapte grunnlag for Fjell i bevegelse, et treningstilbud for kvinner i underetasjen i Fjell kirke. I mange år har det nå vært regelmessig trening to ganger i uka. I tillegg har turopplegg i samarbeid med Turistforeningen, sykkelkurs og svømmekurs vært deler av arbeidet.

Da KFUK/KFUM startet sitt prosjekt Forandringshuset og gjerne ville etablere det i Drammen, fikk Fjell menighet mulighet til samarbeid ved å tilby lokaler. Dette har tilført byen en meget sterk og ekspansiv og kulturåpen ungdomssatsing og gitt Fjell kirke enda en viktig bidragsyter i arbeidet med å gjøre lokalmiljøet vårt bedre og tryggere.

En kort presentasjon

Menighetsrådsleder i Fjell er Eilin Ekeland og sokneprest siden 2018 er Christoffer Tjelle

Fotos

Oppdatert informasjon

Fjell kirke har en nettside (www.fjellkirke.no) og du finner også oppdatert informasjon på Facebook.