Priser

Priser for dialogarbeidet

Arbeidet som er gjort i Drammen med utgangspunkt  i Fjell kirke har blitt lagt merke til. Det er både ærefullt og veldig hyggelig å få honnør for arbeidet. Prisene er tildelt med litt ulik begrunnelse. Felles for dem alle er likevel at begrunnelsene tydeliggjør at det er mange som bør føle seg omfattet av den anerkjennelse som prisene innebærer.

Se mer om dette nedenfor.