det handler om å møtes

Samtaler, foredrag, podkast og rådgivning

Foto: Nina Holtan
Dialog siden 2006

Jeg har jobbet med dialog siden jeg kom til Drammen som prest i 2006. I samarbeid med kolleger i og utenfor Den norske kirke har vi etablert en rekke dialogprosjekter.

Podkast

Siden januar 2020 er det produsert over 130 episoder der jeg snakker med mennesker som har betydd - og betyr mye for samfunnet.
Bonusepisoder fra samarbeidspartnere er også med.

Siste nytt

Min fortelling

Den 13. september i 2019 fikk jeg et massivt hjerteinfarkt og følgende hjertestans. Det skjedde dagen før vi skulle åpne Drammen Sacred Music Festival det året. Her forteller jeg historien – og hvorfor dialog er så viktig for meg.

Hva folk sier

Ivar Flaten har vært en sentral inspirator, veileder og faglig støtte siden STL Grenland ble opprettet for drøyt 4 år siden. Han er en "Sareptas Krukke" for deling av årelang erfaring og kunnskap på sitt lune, jordnære, praktiske og forståelige vis.
Majn Stensholt Holte
STL Grenland
Vi har latt oss inspirere av arbeidet dere har gjort for å bringe tros -og livssynssamfunn sammen – og ble veldig imponert over aktiviteten og måten dere bidrar til mangfolds- og integreringsarbeid i kommunen.
Lene Conradi
Ordfører i Asker
Ypsilonsamtaler er et vindu fra Drammen som er vid åpent til verden. Ivar Flatens breddekunnskap og inkluderende verdisyn leder til spennende dialoger. Podkasten viser Drammens rikdom gjennom enkeltpersoner: ulike historier, ulike måter å leve på, ulike strategier for å ta del i livet i Norge, ​
Manuela Ramin-Osmundsen
Leder, Diakonhjemmet

Dialog er sosialt

20181017_143639
Ingrid Rosendorf Joys, Andrew Wingate og Anne Sender
Trygg i bønn-markering ved moskeen i mars 2019
Masud Gharahkhani leder samtalen på Gjestebud
Fjell skole markerer FN-dagen med stor flaggparade
Prest Ivar Flaten og imam Noor Ahmad Noor