Mandeismen er en gammel mesopotamisk religion. Trossamfunnet er nå etablert i Norge og er medlemmer i STL Oslo