Ali Faruk Biser

-Jeg trodde ikke krigen skulle komme!
Publisert i Ypsilonsamtaler 11/06/2020
Ali Faruk Biser har vært i Norge i 25 år og er en aktiv og velkjent person i Drammen. Det er også 25 år siden folkemordet i Srebrenitsa. Han ble født i Bosnia og bodde der til krigen og dens virkninger gjorde at han måtte reise. – Jeg trodde ikke krigen skulle komme, sier han. Det startet med at folk snakket om “vi” og “dem”. Polarisering og forenklinger bygget opp motsetninger som satte Balkan i brann. Biser er humanist og kunstner med flere bokutgivelser. Han kaller seg kjærlighetsterrorist, en måte å presentere seg på som er svært typisk for ham. Med ironi, humor og referanser både fra historie, filosofi og litteratur, er det ikke alltid så lett å følge hans resonnementer. I denne episoden snakker vi om tilhørighet, utenforskap og fortvilelsen over å ikke få bidra fullt ut i samfunnet.