Amir Dzaferi

Folket i Bykle kommune gjorde alt for oss
Publisert i Ypsilonsamtaler 20/01/2022
Amir Dzaferi kom 30 år gammel til Norge i 2001 da spenningene etter krigene på Balkan ble umulige å leve med for ham, kona og det lille barnet deres. Amir er svært takknemlig til folket i Bykle kommune som tok imot den vesle familien på beste vis. Han er utdannet skipsingeniør av utdanning og fikk raskt jobb i Sjøfartsdirektoratet og så i Det Norske Veritas der han fortsatt er ansatt. I Drammen har han engasjert seg sterkt i den bosniske kulturforeningen og så i moskeen. Amir sitter nå i styret for Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL). I denne tredje sesongen av Ypsilonsamtaler finner våre trofaste lyttere en nyhet. I hver episode framover presenterer vi et av medlemmene i vårt lokale dialogforum. I denne første episoden er det koordinator i DOTL, Ingeborg Altern Vedal som forteller om hva dialogforumet gjør og ønsker å oppnå.