Amrit Paul Singh

Turbandagen på vaisakhi midt i april – en feiring av mangfold
Publisert i Ypsilonsamtaler 02/05/2023
Amrit Paul Singh vokste opp i India og kom til Oslo året før han skulle begynne på videregående skole. Siden flyttet familien til Drammen der han nå bor. Han utdannet seg til økonom og har jobbet både Norsk Hydro og Skatteetaten. Han har hele tiden vært aktiv i sikh-tempelet. Som politiker i Drammen kommunestyre har han blant annet engasjert seg for at frivillige organisasjoner skal kunne bruke skolebygg til sin virksomhet. Det er fint at det er virksomhet i skolene på ettermiddager og kvelder. Det er innbyggerne som eier skolene og bør få benytte lokalene, sier Amrit.