Anne Grete Spæren Rørvik

Jeg tror ikke på helvete, og det hjelper meg til å møte alle mennesker med stor frihet
Publisert i Ypsilonsamtaler 17/06/2021
Anne Grete Spæren Rørvik vokste opp i Drammen. Mor var aktiv i Strømsø kirke og mente hun fikk gå der hun “hørte til”. Derfor fikk ikke Anne Grete være med i metodistkirkens søndagsskole. Men Anne Grete ble etter hvert en ivrig deltaker i ungdomsarbeid hos metodistene og senere i teologiske studier og prestetjeneste. Først i 30 år Den norske kirke og nå de siste ni årene i metodistkirken. Vi snakker om hennes arbeid og erfaring som teolog, sykehusprest og dialogmenneske.