Anne Marit Hobbelstad Tronvik

Presten og imamen foran gravfølget – et ikonisk bilde fra 2011
Publisert i Ypsilonsamtaler 24/03/2022
Anne Marit Hobbelstad Tronvik er født i Bergen men flyttet til Østlandet og etablerte seg med familie – og som musikkpedagog og kateket. I voksen alder fikk hun kall til å bli prest og jobbet fram til pensjonsalder i Den norske kirke på Nesodden. Hennes navn (og portrett sammen med Senaid Kobilica) vil for alltid være knyttet til begravelsen av Bano Rashid. Bano var et av ofrene for terrorhandlingen på Utøya. Banos kurdiske familie ønsket en gravferd både etter muslimsk og kristen skikk. Bildet av prest og imam foran det store gravfølget har blitt ikonisk som symbol på gjensidig respekt og samarbeid mellom de to religionene. Ghulam Abbas fra begravelsesbyrået Al-Khidmat hadde en viktig rolle som tilrettelegger og kirkevergen og myndighetene på Nesodden fikk på kortest mulig tid lagt til rette for en muslimsk gravplass. – Alle kastet seg rundt for å få dette til i respekt for Bano Rashid og hennes familie, forteller Anne Marit. Dette semesteret har vi et fast innslag i Ypsilonsamtaler med presentasjoner av dialogaktører i Drammen. Denne gangen snakker vi med Britt Clavier fra Bahai-menigheten.